home
contact
links
sitemap
Lef Stadsdynamicaprojectenpublicatiesnieuwsopdrachtgevers

Ontwerp

Binnenruimte en buitenruimte

De ontwerpen van LEF stadsdynamica betreffen zowel de binnenruimte als de buitenruimte. Leidend is steeds de relatie tussen de te ontwerpen ruimte en haar stedelijke dan wel landschappelijke omgeving.

 

Hedendaagse kunst onderdeel ontwerpproces

Typisch voor LEF is de benadering vanuit de bijzondere kennis op het terrein van de hedendaagse kunst. Kunst wordt in het ontwerpproces geïntegreerd om tot een functioneel en toekomstbestendig toegepast ontwerp te komen dat toegevoegde waarde heeft voor de omgeving en dat als dynamische interventie het hoofd biedt aan maatschappelijke ontwikkelingen die hun weerslag hebben op ruimte en gebruik en beleving daarvan.

 

Een voorbeeld is het ontwerp van de Grande Dame Maxima 1, de productietoren van Maxit die inmiddels een markante plek inneemt aan de skyline van Eindhoven.

 

Ontwerp op basis van onderzoek

Om tot intelligente ontwerpen te komen vormt bij LEF onderzoek steeds de basis van het ontwerp.

disclaimerverstuur een tiptop of page