home
contact
links
sitemap
Lef Stadsdynamicaprojectenpublicatiesnieuwsopdrachtgevers

Ontwikkeling

Projectontwikkeling

LEF stadsdynamica levert door ontwerp en onderzoek een bijdrage aan bouw- en projectontwikkeling in binnen- en buitenland. Overal ter wereld ontstaan door maatschappelijke vraagstukken steeds nieuwe ruimtelijke vraagstukken. Die vragen om een nieuwe kijk op gebruik en beleving van ruimte.

 

LEF onderzoekt de noodzaak van deze vraagstukken en spant zich in voor toekomstbestendige en duurzame interventies. Met duurzaam doelt zij niet alleen op het materiaal of milieubewustzijn, maar juist ook op een fundamenteel grondplan en functionaliteit. Een ruimte of bouwwerk moet de tand des tijds kunnen doorstaan zonder aan functionaliteit in te boeten, zelfs bij verplaatsing, zoals het mobiele uitgaanscentrum SAMBA stadion. LEF is in staat om met eenvoudige ingrepen het zelfhelend vermogen van een stad of gebied aan te wakkeren en te faciliteren.

 

Procesbegeleiding

Bij de (her)ontwikkeling van een stedenbouwkundig landschap zijn doorgaans

vele partijen betrokken: opdrachtgevers, eindgebruikers, overheden, (landschaps)architecten, ontwerpers, onderzoekers en stedenbouwkundigen. LEF heeft inmiddels veel ervaring opgedaan in de ondersteuning van opdrachtgevers bij de samenwerking met alle betrokken interne en externe partijen. LEF vervult dan de rol van bruggenbouwer. Concrete voorbeelden zijn de begeleiding van klankbordtraject Sint Josephstraat over herinrichting van de openbare ruimte en de rondetafelgesprekken over de toekomstmogelijkheden van zorginstelling Huize Assisië onder de noemer Oval Office Assisië.

disclaimerverstuur een tiptop of page